Na základe zmluvy o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi druhovo určené veci – zväčša peniaze – a dlžník sa zaväzuje veriteľovi predmetné veci rovnakého druhu vrátiť. V tomto článku sa budeme predovšetkým venovať tomu, akým spôsobom postupovať pri uzatváraní zmluvy o pôžičke, s prihliadnutím k čo možno najlepšej ochrane veriteľa pre prípad…