Kontakt úvod

Na stránke sa pracuje.

Kontakt:

 

Advokátska kancelária 
Remedium Legal, s.r.o. 

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

IČO: 53 255 739
zápis v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 147615/B

č. registrácie v SAK: 1638

☎: +421 / 2 / 323 00 800 · @: ak@remediumlegal.sk