Niečo o nás

Remedium Legal, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária pôsobiaca v Bratislave, poskytujúca právne služby na celom území Slovenskej republiky. Do portfólia našich klientov patria silné domáce, ale aj zahraničné energetické a finančné obchodné spoločnosti, pre ktorých je profesionalita, odbornosť, efektivita a ľudský prístup našej advokátskej kancelárie a všetkých jej členov jej najväčšou devízou. Prostredníctvom nášho tímu a spolupracujúcich advokátskych kancelárií Vám vieme zabezpečiť právnu službu v takmer všetkých oblastiach práva,  zastupiteľnosť a flexibilitu, za účelom Vašej čo možno najväčšej spokojnosti.

 

Základom nášho vzťahu s klientmi je poskytnutie kvalitnej, nákladovo efektívnej právnej služby, šitej na mieru konkrétneho klienta, so zohľadnením všetkých jeho potrieb a odstránením, prípadne zmiernením akéhokoľvek rizika, ktoré pre neho z konkrétneho právneho vzťahu vyplýva. Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s poprednými slovenskými advokátskymi kanceláriami, notármi, prekladateľmi a znalcami, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť Vaše zastúpenie a náležitú právnu službu pred súdom, prípadne iným orgánom na celom území Slovenskej republiky, resp. v osobitých prípadoch aj v zahraničí.

 

Náš starostlivo vybraný tím odborníkov Vás profesionálne, avšak zároveň aj ľudsky, prevedie spleťou právnych predpisov a pomôže Vám vyriešiť akúkoľvek právnu výzvu, ktorej aktuálne čelíte. Ak preto práve hľadáte spoľahlivého partnera pre Vás, alebo Vaše podnikanie, veríme, že sme tou najlepšou voľbou.

Advokátska kancelária 
Remedium Legal, s.r.o.
so sídlom Apollo NIVY,
Prievozská 2,
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

č. registrácie v SAK: 1638

IČO: 53 255 739
zápis v obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 147615/B

☎: +421 / 2 / 323 00 800

@: info@remediumlegal.sk