V priebehu života ste sa určite stretli s pojmami ako závet, testament, alebo posledná vôľa. Môžete však v závete nakladať so svojím majetkom bez akýchkoľvek obmedzení? A ako sa bude postupovať v prípade, ak závet za života vôbec nespíšete, prípadne v ňom rozhodnete len o nejakej časti Vášho majetku? Spôsoby nadobudnutia…