V rámci výkonu nášho advokátskeho povolania sa pravidelne stretávame so situáciou, že radosť budúcich majiteľov nehnuteľností – nového domova je rýchlo preč, nakoľko pred samotnou kúpou si zabudli preveriť jednu z najdôležitejších právnych skutočností za účelom riadneho užívania nehnuteľnosti, a to je samotný prístup k nej. Nehnuteľnosť musí byť…