Autor Advokátska kancelária Remedium Legal, s.r.o.

Vydedenie – je možné vo vzťahu ku komukoľvek a hoci aj bezdôvodne?

Zrejme väčšina ľudí túži byť súčasťou rodiny, v ktorej medzi jej členmi panuje harmónia a ochota si navzájom pomáhať. Realita života však bohužiaľ býva aj iná a preto sa v praxi možno stretnúť aj s požiadavkou na objasnenie inštitútu vydedenia a jeho možnej aplikácie. V tomto článku sa preto s týmto inštitútom…

Zmluva o pôžičke – na čo si dať pozor pri jej uzatváraní s dôrazom na možné budúce uplatnenie pred súdom

Na základe zmluvy o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi druhovo určené veci – zväčša peniaze – a dlžník sa zaväzuje veriteľovi predmetné veci rovnakého druhu vrátiť. V tomto článku sa budeme predovšetkým venovať tomu, akým spôsobom postupovať pri uzatváraní zmluvy o pôžičke, s prihliadnutím k čo možno najlepšej ochrane veriteľa pre prípad…

Výpoveď zo strany zamestnávateľa a z toho plynúce nároky zamestnanca

Pri skončení pracovného pomeru sa v praxi možno často stretnúť s výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Právne predpisy však ukladajú zamestnávateľovi pri výpovedi prísne pravidlá a rovnako priznávajú zamestnancovi za určitých okolností nároky, ktoré mu je zamestnávateľ povinný poskytnúť. Všeobecne k zákonom stanoveným spôsobom skončenia pracovného…

Darovanie veci. Možno dar vrátiť?

Frekventovaným spôsobom prevodu majetku, najmä v rámci rodinných kruhov, je darovanie prostredníctvom darovacej zmluvy. Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a tento dar alebo sľúb prijíma. Pri hnuteľných veciach môže byť darovacia zmluva uzatvorená aj v inej ako písomnej forme, teda napríklad aj na základe…

Dedenie a posledná vôľa poručiteľa

V priebehu života ste sa určite stretli s pojmami ako závet, testament, alebo posledná vôľa. Môžete však v závete nakladať so svojím majetkom bez akýchkoľvek obmedzení? A ako sa bude postupovať v prípade, ak závet za života vôbec nespíšete, prípadne v ňom rozhodnete len o nejakej časti Vášho majetku? Spôsoby nadobudnutia…

Predmanželská zmluva – realita, alebo mýtus?

Influenc americkej kinematografie v nás častokrát vytvára domnienku možnosti uzatvoriť aj na Slovensku tzv. predmanželskú zmluvu a takýmto spôsobom zabrániť strate polovici majetku pre prípad rozvodu na strane „majetnejšieho“ partnera. Je to teda v našom právnom prostredí možné? Odpoveď je – nie. Naša právna úprava inštitút predmanželskej zmluvy…

Advokátska kancelária 
Remedium Legal, s.r.o.
so sídlom Apollo NIVY,
Prievozská 2,
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

č. registrácie v SAK: 1638

IČO: 53 255 739
zápis v obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 147615/B

☎: +421 / 2 / 323 00 800

@: info@remediumlegal.sk