Pri skončení pracovného pomeru sa v praxi možno často stretnúť s výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Právne predpisy však ukladajú zamestnávateľovi pri výpovedi prísne pravidlá a rovnako priznávajú zamestnancovi za určitých okolností nároky, ktoré mu je zamestnávateľ povinný poskytnúť. Všeobecne k zákonom stanoveným spôsobom skončenia pracovného…