Mesiac: február 2024

Výpoveď zo strany zamestnávateľa a z toho plynúce nároky zamestnanca

Pri skončení pracovného pomeru sa v praxi možno často stretnúť s výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Právne predpisy však ukladajú zamestnávateľovi pri výpovedi prísne pravidlá a rovnako priznávajú zamestnancovi za určitých okolností nároky, ktoré mu je zamestnávateľ povinný poskytnúť. Všeobecne k zákonom stanoveným spôsobom skončenia pracovného…

Darovanie veci. Možno dar vrátiť?

Frekventovaným spôsobom prevodu majetku, najmä v rámci rodinných kruhov, je darovanie prostredníctvom darovacej zmluvy. Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a tento dar alebo sľúb prijíma. Pri hnuteľných veciach môže byť darovacia zmluva uzatvorená aj v inej ako písomnej forme, teda napríklad aj na základe…

Advokátska kancelária 
Remedium Legal, s.r.o.
so sídlom Apollo NIVY,
Prievozská 2,
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

č. registrácie v SAK: 1638

IČO: 53 255 739
zápis v obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 147615/B

☎: +421 / 2 / 323 00 800

@: info@remediumlegal.sk