Frekventovaným spôsobom prevodu majetku, najmä v rámci rodinných kruhov, je darovanie prostredníctvom darovacej zmluvy. Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a tento dar alebo sľúb prijíma. Pri hnuteľných veciach môže byť darovacia zmluva uzatvorená aj v inej ako písomnej forme, teda napríklad aj na základe…