Zrejme väčšina ľudí túži byť súčasťou rodiny, v ktorej medzi jej členmi panuje harmónia a ochota si navzájom pomáhať. Realita života však bohužiaľ býva aj iná a preto sa v praxi možno stretnúť aj s požiadavkou na objasnenie inštitútu vydedenia a jeho možnej aplikácie. V tomto článku sa preto s týmto inštitútom…