Influenc americkej kinematografie v nás častokrát vytvára domnienku možnosti uzatvoriť aj na Slovensku tzv. predmanželskú zmluvu a takýmto spôsobom zabrániť strate polovici majetku pre prípad rozvodu na strane „majetnejšieho“ partnera. Je to teda v našom právnom prostredí možné? Odpoveď je – nie. Naša právna úprava inštitút predmanželskej zmluvy…